Så går en naprapatbehandling till

Man kan alltid kontakta en naprapat genom att själv ringa och beställa tid. Man kan också få en remiss från en läkare.

När man kommer till en naprapat för första gången får man berätta om sina besvär och svara på frågor. Naprapaten ställer frågor om bland annat tidigare besvär, sjukdomar, arbete och fritidsaktiviteter. Man får också berätta om man tar läkemedel och i så fall vilka.Innan man blir behandlad blir man grundligt undersökt. Man får klä av sig, men man behöver inte ta av sig underkläderna. Naprapaten undersöker bland annat hur man rör sig, om och var man har ont, hur lederna fungerar, styrkan i musklerna och nervernas reaktioner. En del undersökningar gör naprapaten med händerna. Syftet med att känna för hand är att hitta exempelvis den sena, muskel eller led som gör ont.

Naprapaten försöker få en helhetsbild av personen och bedömer samtidigt om behandlingen är lämplig eller inte. Vilken behandling man sedan får beror på den diagnos man har fått.Om naprapaten misstänker att man kan ha sjukdomar eller symtom som behöver utredas mera får man en remiss till en läkare.

Beroende på vad naprapaten har kommit fram till vid undersökningen kan man få olika slags behandling, till exempel ledmanipulationsbehandling, mobilisering, massage, muskeltöjning, triggerpunktsbehandling och stötvågsbehandling.