Behandlingsmetoder

För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Vi går noggrannt igenom skadan och efter olika tester behandlar vi med:

* Ledjustering-manipulation
* Djup massage
* Triggerpunktsbehandling
* Stötvågsbehandling (ESWT)
* Scanlab
* Ultraljud
* TNS
* Stretching
* Tejpning
* Akupunktur enligt Akku2000
* Träningstips och rådgivning
* Ergonomi