Behandlingsmetoder

Det finns flera olika typer av massage att välja bland.

Massagebehandling utförs av certifierade massörer och medicinsk inriktad. Massage är förebyggande, stressreducerande, behandlar smärta och andra besvär. Vi lägger även fokus på vad syftet kan vara till din smärta. utförs med tester, undersökningar, triggerpunkter med terapeutisk behandling.

Gravidmassage utförs med en specialbänk som är anpassad just för gravida. Själva massagebehandlingen skiljer sig i övrigt inte från de andra massagetyperna, men trycket anpassas självklart efter vad som känns bra för dig.

Terapeutisk massage utförs av naprapat/ osteopat och syftar till att behandla specifika besvär från spända muskler. Behandlingen innefattar undersökning, bedömning, dokumentation och uppföljning via journal, djupgående massage samt vid behov kompletterande metoder som tejpning, stötvåg, stretching och ergonomisk eller träningsspecifik rådgivning.

Hot Stone massage är en avslappnande behandling som utförs med varma och lena stenar, olja och terapeutens händer. Den har även en djupgående effekt och kan användas till exempel  vid triggerpunktsbehandling.

Koppningsmassage Koppning är en metod som lämpar sig utomordentligt väl både som egen terapiform och i kombination med klassisk massage. Vi använder oss av två olika typer av koppor, den första är en plastkoppa där man pumpar ut luft den andra är en gummikoppa som man trycker fast. Koppning har funnits i Kina i tusentals år och har en mängd olika användningsområden. Den har god påverkan på muskler och senor då de ökar blodcirkulationen och därmed lättar på spänningar i muskler. Det ökar lymfflödet och därmed hjälper till att föra bort avfallsprodukter ur bindväven. Ökar blodflödet i leder. Den drar ut slaggprodukter ur huden och stärker även hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar. Sist men inte minst påverka våra organ positivt. Med hjälp av kopporna stimulera specifika punkter kan man lindra till exempel mage/tarm problematik och menstruations besvär. Observera att kopporna kan lämna märken efter sig. Dessa försvinner inom några dagar.

Cellulitbehandling  Massage med koppor på celluliter som ökar blodcirkulationen och som minskar på vätskan och celluliterna.

Andningsterapi/Thoracal mobilicering enligt Lotorpsmetoden Behandlingsmetoden syftar till att förbättra lungornas vitalkapacitet, det vill säga in-och utandningsförmågan. Terapeuten masserar andningsmuskulaturen för att öka rörligheten i bröstkorgen och lär sedan ut andningsövningar för att förlänga och förbättra effekterna. Behandlingen riktar sig till dig med andningsrelaterade problem, till exempel: Astma, Astmaliknande problem, Hosta, Doftallergi, KOL.

 

Ayurvedisk massage

Ayurvedic Abhyanaga Abhyanga is an ancient Indian Ayurvedic oil massage therapy for healing and detoxifying Body, Mind and Spirit. This ayurvedic detox and stress reduction therapy is performed by herbal oils. It incorporates an aromatic combination of oils prepared with herbs warmed and blended to your Dosha type. Lymphatic stimulation with ayurvedic herbal oils help squeeze out toxic accumulation from channels. Hence it is DETOXIFYING massage. Warm oil is the best remedy for Vata which is governing energy for healthy body and mind, Abhyanga oil massage initiates deep healing within cells. Hence it is one of the most popular therapy in Ayurveda Body work treatments. To read more  http://yogashastra.org/yogaayur/

Shiro-Abhyanga Ayurvedic Head Massage 

Ayurvedic head massage focuses on the back,shoulders, neck, and head, the areas most vulnerable to stress and tension. The head massage induces a state of calm, peace and tranquility and promotes high levels of alertness and concentration. Head massage can also be used to stimulate hair growth, improve concentration, and relieve migraine pain. Based on Ayurvedic principles and pressure points combined with specific massage techniques, which are applied to the head, neck, shoulders and back, this extremely relaxing massage eases away tension and clears energy blockages, whilst chakra rebalancing on the higher chakras heals and restores the body’s natural energy flow resulting in a feeling of balance and rejuvenation physically, mentally and emotionally. To read more  http://yogashastra.org/yogaayur/

 Ayurvedisk Kizhi behandling & massage  Choorna Swedham

A linen bag filled with churna (medicated powder) is used for fomentation, the duration of which varies according to disease conditions. This is effective for ailments due to Vata and Kapha disorders as it produces a therapeutic sweat, which relieves neurological disorders, rheumatism and arthritis. To read more  http://yogashastra.org/yogaayur/

Paadhabhyanga Leg and foot massage

It is the massage of the legs below the knees which improves circulation to the extremities, is beneficial for diabetics, increases joint mobility and muscle tightness and is useful in destressing. To read more  http://yogashastra.org/yogaayur/

 Ayurvedic Deep tissue massage 

An intensive treatment that works on neuro muscular tissues, strengthens the nervous system and tones the body. The strong and vigorous massages with deep pressure used in the strokes helps the very stressed body and also helps in weight loss. It tones the muscles and helps to get rid off deep seated toxins. To read more  http://yogashastra.org/yogaayur/

Ayurvedic massage of back, neck and shoulders massage 

Is very effective Ayurvedic oil massage focused on the most problematic parts of body which are back, nake, and shoulders. Warm oil is used to massage “marma points”, node points or the junctures of energy flow in the body. It is not a pressure, but gentle and soothing massage. Massage increases the production of blood corpuscles and antibodies which protect the body from viruses and illnesses. It vitalizes the body, retards the process of ageing and brings vitality. It improves the function of muscles, softens the complexion and has a favourable effect on the quality of skin. It has been used to keep good health condition, better sleep and longevity  for thousands years. To read more  http://yogashastra.org/yogaayur/