Behandlingsmetoder

Många av dessa tekniker kan vara svåra att få ett grepp om, om man inte har någon referensram vilket gör att det är bästa är att uppleva dem. Bredden av Osteopatin gör att man kan angripa problem på olika sätt, vilket är en styrka då ingen teknik alltid fungerar i liknande situation.

Artikulering

Behandlande ultraljud

BLT – balanced ligamentus tension

HVT/HVLA ledjustering-manipulation

IVM – Involuntary motion – kraniell osteopati

Lymfpumpar

Massage

MET – aktiv strectch

Myofascial release

Strain counter strain

Stötvåg

TBA/GOT – osteopatisk rutin som sammanväver undersökning och behandling. Använder mycket långa och korta hävstänger för att få önskad strukturell och neurologisk respons.

Triggerpunkter

Tissue tag

Visceral osteopati