Osteopat i Linköping

Osteopaten har som främsta mål att återupprätta kroppens funktion så att dess olika delar kan samverka på bästa möjliga sätt. Osteopatin grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still och har sedan dess spridit sig till över 50 länder.

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårddisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

 

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

 

Vid det första besöket ställs frågor relaterade till patientens besvär och tidigare medicinska historik och därefter görs en noggrann fysisk undersökning. Neurologiska, mekaniska och vaskulära tester utförs för att säkerställa diagnos som sedan ligger till grund för en personlig behandlingsplan.

 

På grund av det stora antalet behandlings modeller och tekniker inom osteopatin och behandlingen anpassas därför individuellt till varje patient. Exempel på vanliga besvär som en osteopat behandlar inkluderar rygg- och nacksmärtor, ischias, lymfstas, axelproblem, tennis- eller golfarmbåge, premenstruella smärtor, besvär i samband med graviditet som foglossning, migrän, yrsel, huvudvärk, andnings- och matsmältningsbesvär, stress och smärtor i armar och ben. Idrottsskador samt besvär efter whiplashtrauma kan också förbättras med hjälp av osteopati.

 

Osteopati finns med på skatteverkets lista över friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. Ta reda på vad som gäller hos din arbetsgivare.