Behandlingsmetoder

Bredden av Osteopatin gör att man kan angripa problem på olika sätt, vilket är en styrka då ingen teknik alltid fungerar.

Artikulering

Behandlande ultraljud

BLT – balanced ligamentus tension

HVT/HVLA ledjustering-manipulation

IVM – Involuntary motion – kraniell osteopati

Lymfpumpar

Massage

MET – aktiv strectch

Myofascial release

Strain counter strain

Stötvåg

TBA/GOT – osteopatisk rutin som sammanväver undersökning och behandling. Använder långa och korta hävstänger för att få önskad strukturell och neurologisk respons.

Triggerpunkter

Tissue tag

Visceral osteopati